Christian Hesselberg

KV 2013

Tipskupon

CV

Presse

Arkiv

Kontakt

Links

Christian Hesselberg; Mere lokalt liv og handel

Christian Hesselberg; Faglighed i Folkeskolen

Konservativ kandidat til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
- din lokale kandidat i Brønshøj, Husum og Vanløse


Mere lokalt liv og handel
Brønshøj, Husum og Vanløse skal bevares som attraktive bydele for børnefamilierne. Butikkerne i Brønshøj, Husum og Vanløse er hårdt presset, og det går ud over bylivet. Det er ikke hjælpsomt at kommunen arbejder med projekter, som gør det sværere at handle lokalt - i stedet skal det gøres mere attraktivt at handle lokalt, f.eks. ved at der er ordentlige p-forhold ved butikkerne. Lokale kulturarrangementer er med til at "brande" bydelene samt skaber liv og aktivitet til gavn for det lokale by- og handelsliv.

Faglighed i Folkeskolen
Der skal sættes meget mere fokus på de faglige resultater i de københavnske folkeskoler. Statistikken viser klart, at det står galt til med folkeskolerne i Brønshøj, Husum og Vanløse. De faglige resultater er ringe og de fleste skoler trækker ligefrem eleverne ned, når man ser på afgangskaraktererne korrigeret for forældrenes uddannelsesmæssige og sociale baggrund. Der er behov for en opstramning nu:
  - Skolelederne skal holdes ansvarlige for de faglige resultater.
  - Ro i klasserne giver den bedste læring.
  - De svage elever skal støttes, og de stærke skal udfordres fagligt.

Metro til Brønshøj, Husum og Tingbjerg
Busserne på Frederikssundsvej kører meget langsomt. I myldretiden tager det 45 minutter at komme ind til centrum. Den rigtige og langsigtede løsning er at udbygge metroen til Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Brønshøj-Husum er en dejlig bydel med masser af grønne områder
Som formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder jeg for at bevare bydelens særpræg, men samtidig sørge for at vi kommer fuldt på højde resten af byen, når det gælder kultur, idræt og trafik.

Brønshøj mangler indendørs idrætsfaciliteter
Derfor arbejder jeg aktivt for at der bliver bygget en idrætshal ved EnergiCenter Voldparken, som får mindst 300 tilskuerpladser, så klubberne får en hjemmebane.

Vanløse skal trafiksikres
De farligste vejkryds i bydelen skal ombygges for at sikre mod alvorlige trafikulykker. Krydset Ålekistevej/Peter Bangs Vej har lige haft en tragisk ulykke, og krydset Linde Allé/Grøndals Parkvej giver dagligt anledning til farlige situationer.

Se min tipskupon, hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på ved kommunalvalget.Støt min kampagne
Det er dyrt at føre valgkamp. Selvom jeg vælger de billigste løsninger, får udført meget af arbejdet af min kampagnegruppe og også selv lægger rigtigt mange timer, så har jeg brug for din støtte.

Du kan give et lille bidrag til kampagnen på Gippler, og ikke mindst støtte mig ved at lægge en besked på Facebook.
Christian Hesselberg